Ruangan ini menyediakan contoh-contoh soalan beserta dengan jawapannya. Ruangan ini adalah bertujuan sebagai tatapan, maklumat tambahan dan rujukan kepada pelajar, guru atau kepada sesiapa sahaja yang melayari blog ini.

Sumber bahan diambil daripada:

Abu Hassan Sham, 1993. Pemahaman Dan Penghayatan Beberapa Aspek Hikayat   Hang Tuah. Selangor: Masa Interprise, Kajang.

Advertisements