Maka Laksamana pun teringat akan keris pandaknya, lalu dirasainya keris itu tiada. Maka Laksamana pun terkejut, dalam hatinya; ‘Wah, kenalah aku sekali ini!’ Maka Laksamana pun berdiam diri seketika. Maka dibacanya pustakanya, maka digosokkannya pada tangannya kedua. Maka diraba kerisnya Patih Gajah Mada; dapat ke tangan Laksamana; Laksamana pun pakai keris itu. Maka titah Seri Betara, “Hai Patih Gajah Mada, mana kerismu kita hendak lihat?” Maka sembah Patih Gajah Mada, “ Daulat Tuanku Paduka Betara, apa guna dilihat keris orang tua ini, karatan.” Maka titah Seri Betara, “ Hai Patih Gajah  Mada, mari juga kita lihat,” Maka dirabanya kerisnya pun tiada. Patih Gajah Mada pun tesipu-sipu malu.

(Halaman: 180 – 181)

Soalan:

1- Siapakah yang dimaksudkan dengan ‘Laksamana’ di atas? Huraikan dengan jelas perwatakannya.

2-  Dimanakah peristiwa itu dituturkan?

3- Pada pendapat kamu, kenapa penutur berasa terkejut dan berkata ‘Wah, kenalah aku sekali ini!’? Huraikan dengan ringkas.

4- Apakah peristiwa yang berlaku selepas petikan di atas tersebut?

Advertisements