LATIHAN KONTEKS
“ ya tuanku syah alam, patik mohonkan ampun dan kurnia: pada bicara patik, jika sungguh seperti sembah orang itu bahawa paduka adinda hendak berbuat pekerjaan larangan Allah Ta’ala, baik paduka adinda dimakzulkan dahulu pada takhta raja muda, pulangkan seperti dahulu kali”
[Hikyata Hang Tuah, m.s 73 dan 74]

a. Siapakah penutur kata-kata di atas dan kepada siapa ditujukannya?

b. Siapakah adinda yang dimaksudkan itu dan apakah tuduhan pegawai-pegawai istana terhadapanya?

c. Nyatakan peristiwa yang dialaami oleh adinda seterusnya.