Maka sembah laksamana, “Daulat tuanku, sudah mati lima orang patik bunuh; yang dua lagi itu lari.” Setelah Phra Cau mendengar sembah laksamana demikian itu, maka titah Phra Cau, “Syabaslah laksamana.”Ta Tuanku Syqah Alam, ada suatu patik hendak persembahkan. Adapun pada penglihatan patik, Phra Cau raj besar, rakyat pun banyak; sekalian terhal lakunya: belanja pun benda yang pecah belah, batil pecah dibelanjakan.” Maka titah Phra Cau, “Jika demikian apa baik kita belanja segala rakyat kita?” Maka sembah laksamana, “Ya tuanku, ada suatu patik bawa mari dari Brunei.” Maka titah Phra Cau, “Benda apa itu yang patut jadi belanja itu?”…

Maka titah Phra Cau, “Baiklah, balas surat dan bingkis, Bagelang, akan raja Melaka itu dan beri gajah sepuluh ekor, enam ekor akan raja Melaka, empat ekor akan laksamana, kerana laksamana banyak kebaktian kepada kita.”

  1. Jelaskan watak yang dibawakan oleh laksamana, Phra Cau dan Bagelang berdasarkan petikan di atas.
  2. Apakah benda yang dibawa oleh laksamana dari Brunei itu dan jelaskan kegunaannya yang dicadangkan oleh laksamana kepada Phra Cau?
  3. Ceritakan peristiwa penting(Kebaktian laksamana) yang berlaku sebelum petikan di atas sehingga Phra Cau menganugerahkan empat ekor gajah kepada laksamana dan berkata “… kerana laksamana banyak kebaktian kepada kita.”
Advertisements