Maka sembah Patih, “Patik persembahkan sembah derhaka ke bawah duli. Apatah gunanya patik sekalian dijadikan pegawai lagi? Sedang seorang berbuat cabul di dalam istana tiada terbunuh oleh patik, istimewa pula musuh dan seteru Duli Yang Pertuan akan lawan oleh patik sekalian; seperti pantun Melayu, pagar makan padi!’’

a) Siapakah yang menuturkan dialog di atas dan ditujukan kepada suapa?
b) Di manakah dialog di atas dituturkan?
c) Apakah peristiwa yang berlaku sebelum dialog di atas dituturkan?

Advertisements