“Lihatlah si tua celaka ini! Pada bicaraku, tua jadi penawar; ini tua menjadi racun1 Benarkah engkau berani brkata-kata demikian? Ini bukan kata kau katakana padaku. Orang tua demikian patut digocoh muutnya dengan tempurung berbulu! Bukan barang-barang kata dikatakan. Hendak membunuh kita pula, si hancur lebur ini! Pada bicaranya, kita mahu akan Tun Tuah itu? Sedang Raja Melaka itu tuanku hendak akan kita, kita tidak mahu; ini pula hambanya. Seperkra pula, kita pun sudah bertunangan; bukan ia tidak tahu. Sahaja ia ini berani.”

(Halaman : 230 – 231)

Soalan:

1- Siapakah yang dimaksudkan ‘si tua celaka’ tersebut dan siapa kah yang berkata-kata sedemikian?

2- Di manakah peristiwa tersebut berlaku?

3- Apakah peristiwa yang terjadi sebelum dan selepas petikan diatas itu dituturkan?