Maka Adipati Solok pun sampailah, lalu naik ke perahunya lalu menarik layar. Maka segala perahu yang banyak itu pun belayarlah mengikut kenaikan itu. Berapa harinya belayar, maka Adipati Solok pun sampailah ke Tanjung Jayakarta, namanya tanjung itu Tanjung Krawang. Maka kata Adipati Solok, “Baiklah, berhenti di sini.” Maka kata jurumudi itu, “Biarlah, tuanku. Jika hendak mengadang laksamana itu, baiklah di sini labuhkan; serba angina pun tiada kena.” Apabila Adipati Solok mendengar kata jurumudi itu, maka ia pun menyuruh belok; maka sampailah. Maka segala perahu itu pun berlabuhlah pada Tanjung Krawang itu, tiada tersebut lagi.

(Hikayat Hang Tuah, muka surat 458 )

  1. Secara ringkas jelaskan watak-watak yang disebutkan di dalam petikan di atas, iaitu Seri Sultan Melaka, Seri Sultan Benua Keling, laksamana, maharaja setia dan Bendahara.
  2. Ceritakan secara ringkas peristiwa yang dialami oleh laksamana ketika dalam pelayaran menuju Benua Keling.
  3. Apakah peristiwa yang berlaku di Benua Keling yang mampu menunjukkan kebijaksanaan laksamana?
  4. Apakah pula peristiwa penting yang berlaku di Benua Keling yang mampu menunjukkan kegagahkan laksamana?
Advertisements